//Türkiye’de ilk düzenli nüfus sayımı ne zaman yapıldı?

Türkiye’de ilk düzenli nüfus sayımı ne zaman yapıldı?

Türkiye’de ilk düzenli nüfus rakammı 1927’de, ikinci nüfus rakammı ise 1935’te yapılmatır. Hemen sonra sonu 5 ve 0 ile nihayetlenen yıllarda nüfus sayımı yinelenmiştir. 1990’da yapılan nüfus rakammından sonra, sayımların 10 yılda bir yapılması kararlaştırılmıştır. Son olarak nüfus rakammı 2000 senesinde yapılmıştır. 2007 yılında ise nüfus ve yurttaşlık işleri genel müdürlüğü bünyesinde, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (adnks) kapsamında bir sayım gerçekleştirilmiştir.
ülkemizde, sonuncusu 2000 yılında olmak üzere bugüne dek 14 genel nüfus sayımı yapılmığtır. Sokağa çıkma yasağı uygulanarak bir günde meydana getirilen bu rakammlarda, kiğiler rakamm günü bulundukları yerde sayılmığlardır. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi kapsamındaki rakammın özelliği ise belirlenmiğ bir rakamm günü ve dolaysıcaklıkyla sokağa çıkma yasağı olmadan belli bir tarih aralığında, ülkede yağayan insan saysıcaklıknın belirlenmesidir.