//Sırpsındığı Savaşı (1364) Maddeler Halinde

Sırpsındığı Savaşı (1364) Maddeler Halinde

  • Edirne ve Filibe’nin Osmanlıların eline geçmesiyle, Papa V. Urban’ın teşvikiyle Avrupa’da bir Haçlı ordusu oluşturuldu.
  • Macar Kralı Layoş komutasındaki Haçlı ordusunu, Hacı İlbey liderliğindeki bir akıncı birliği ani bir baskın sonucu yok etmiştir.
  • Bu zaferle, Balkan Devletleri üzerindeki Macarların etkisi kırılmış, Türklerin Balkanlardaki ilerlemeleri hız kazanmıştır.
  • Çirmen Savaşı (1371)
  • Sırpsındığı yenilgisini telafi etmek isteyen Sırplar, Osmanlı kuvvetlerine karşı harekete geçti.
  • Çirmen’de yapılan savaşı, Osmanlı ordusu kazandı.
  • Rumeli’nin büyük kısmı Türklerin eline geçti.
  • Makedonya’nın fethi kolaylaştı.
  • Sırp ve Bulgar krallıkları Osmanlı üstünlüğünü tanıdı.