//Sami Irk Nedir

Sami Irk Nedir

Samı Irkı veya Sami adı, kökenini Yaradılış’ın X. bölümündeki ünlü uluslar tablosunda bulur; burada Nuh’un Ham ve Yafes ile birlikte üç oğlundan biri olan Sam, Haber’in(İbranilerin), Elam’ın, Assur’un, Aram’ın, Arpad’ın ve Lut’un babası olarak gösterilir.