//Rus Devrimi Ne Zaman Oldu ?

Rus Devrimi Ne Zaman Oldu ?

1917’de iki devrim Rusya’ya sürüldü, yüzyıllarca süren emperyalist egemenliğe son verdi ve Sovyetler Birliği’nin oluşumuna yol açacak siyasi ve sosyal değişimleri harekete geçirdi. İki devrimci olay birkaç ay içinde gerçekleştiği halde, Rusya’daki toplumsal huzursuzluk on yıllardır kaynadı. 1900’lerin başlarında, Rusya, muazzam bir köylülük ve fakir sanayi işçilerinin azınlık azınlığı ile Avrupa’nın en yoksul ülkelerinden biriydi.

Batı Avrupa’nın çoğu Rusya’yı gelişmemiş, geriye dönük bir toplum olarak görüyordu. Rusya İmparatorluğu, topraksız köylülerin on dokuzuncu yüzyıla kadar toprak sahibi soylulara hizmet etmeye zorlandığı bir feodalizm türü olan serfiyatı uyguladı. Buna karşın, uygulama Batı Avrupa’nın çoğunda Orta Çağ’ın sonunda ortadan kalkmıştı. 1861’de, Rus İmparatorluğu nihayet serfliği kaldırdı. Sırpların kurtuluşu, köylülere örgütlenme özgürlüğü sağlayarak, Rus Devrimi’ne yol açan olayları etkileyecektir.