//Rönesans (Yeniden Doğuş) Nedir ?

Rönesans (Yeniden Doğuş) Nedir ?

Rönesans, yeniden doğuş anlamına gelmektedir. 15. Ve 16. Yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde görülen bilim, edebiyat, düşünce ve güzel sanatlar alanlarındaki gelişmelere rönesans denir. Hümanizm; Orta Çağ Avrupası’nın baskıcı skolastik düşüncesine karşı çıkarak, insan ve doğa sevgisini temel alan fikir sistemidir. Hümanistler, Eski Yunan ve Latin eserlerini inceleyerek özgür insan tipini ortaya koymuşlar ve bu modeli örnek almışlardır. Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının nedenleri Italya’nın İslam uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde olması. Istanbul’un fethinden sonrasında Italya’ya giden bilginlerin Latince eserleri çevirmeleri. Italyan zenginlerin bilimsel ve kültürel çalışmaları desteklemeleri Italya’nın tecim merkezi olmasından ötürü değişik medeniyetlerle etkileşim içindedir. Rönesans’ın sebepleri Matbaanın icadı sonucunda eski eserlerin basılması ve bu tarz şeylerin incelenmesi Avrupa’nın İslam Medeniyetinden etkilenmesi Keşifler sonucu Avrupa’da sanat çalışmalarından zevk alan ve bilim adamları ile sanatkarları korumuş olan varlıklı kişilerin çoğalması (Mesen). Kiliseye duyulan güvenin azalması. Yetenekli sanatçı ve bilim insanoğluının yetişmesi Eski Yunan, Roma (antikite) ve İslam uygarlıklarına ait eserlerinin incelenmesiyle akılcı düşüncenin ortaya çıkması. İslam Uygarlığı’nın Rönesans’a etkileri İslam bilginleri, Eski Yunan ve Roma eserlerini Arapça’ya çeviri ederek, bilimde Avrupa’dan çok ileri bir seviyeye ulaşmışlardı. Müslümanların Endülüs’ü fethetmesiyle, Avrupalılar bu eserlerle tanıştılar. Avrupalılar, Eski Yunan eserlerini okuyabilmek için Arapça öğrendiler, Müslüman bilginlerden dersler aldılar. Ibn Sina’nın tıp, ibn Heysem’in fizik ve astronomi alanlarında yazdıkları eserler, yıllarca ders kitabı olarak okutuldu. Kültür ve medeniyetin yayılmasında büyük rolü olan kağıtın seri üretimini gerçekleşitrenler de Müslüman Araplardır. 13. Yüzyılda Italyan tüccarlar, Müslümanlardan kağıt yapımını öğrendiler. Rönesans’ın Ülkelere nazaran Gelişimi: İtalya’da: fotoğraf Alanında > Leonardo da Vinci ve Rafael Mimari Alanda > Bramante ve Mikelanj Heykel Alanında > Mikelanj, Donatello ve Giberti Almanya’da: Din Alanında > Erasmus, Röklen, Luther fotoğraf Alanında > Dürer Fransa’da: Edebiyat Alanında > Villan, Rosard, Montaigne İngiltere’de: Edebiyat Alanında > Şekspir (Hamlet, Otello, Kral Lear, Romeo ve Juliet…) İspanya’da: Edebiyat Alanında > Cervantes (Don Kişot) Hollanda’da: fotoğraf Alanında > Rambrant Polonya’da: Astronomi Alanında >K opernik Rönesans’ın sonuçları: Avrupa’da fotoğraf, heykel, edebiyat ve mimari en üst düzeyde gelişti. Hür düşüncenin ve yeni bir sanat anlayışının doğmasını sağladı. Skolastik düşüncenin yerini deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce aldı. Eski eserler okundukça kiliseye duyulan güven azaldı, düzeltim hareketlerinin başlamasına sebep oldu. Osmanlı Devleti, 15. Ve 16. Yüzyılarda bilim, teknik ve mimaride Avrupa’dan çok ileri düzeyde olduğu için bu gelişmelerden yararlanmaya ihtiyaç duymadı.

TAGS: