//Otlukbeli Savaşı (1473) Sebepleri Maddeler Halinde
Otlukbeli Savasi

Otlukbeli Savaşı (1473) Sebepleri Maddeler Halinde

Fatih’in Trabzon’u ele geçirmesi Karamanoğulları beylerinin Uzun Hasan’a sığınması

Uzun Hasan’ın kendisini Timur gibi görmesi

Her iki hükümdarın da Anadolu’ya hâkim olmak istemesi

İki hükümdarda da cihan hâkimiyeti düşüncesi olması Akkoyunlular’ın Tokat’ı yağmalamaları savaşta teknik üstünlüğe sahip olan Osmanlılar galip gelmiş, Akkoyunlular yıkılış sürecine girmişler ve Osmanlı için bir çekince olmaktan çıkmışlardır. Doğu Anadolu toprakları Osmanlı nüfuzu altına girmiştir.

Fatih’in Anadolu’daki faaliyetlerinin temel sebebi Anadolu Türk birliğini sağlamak istemesidir.