//Osmanlı Fetret Devri (1402-1413) Maddeler Halinde

Osmanlı Fetret Devri (1402-1413) Maddeler Halinde

  • Yıldırım Bayezit’in Ankara Savaşı’nda esir düşmesi ve bir süre sonra ölmesi üzerine Anadolu’da taht kavgaları başladı.
  • Osmanlı tarihinde, 1402’den 1413’e kadar süren ve taht kavgaları ile geçen döneme Fetret Devri denir.
  • Yıldırım Bayezit’in oğulları arasındaki bu mücadeleyi Mehmet Çelebi kazandı ve Anadolu’da Türk birliğini yeniden sağladı (1413).
  • Fetret Devri’nde Balkanlarda Fazla Toprak Kaybedilmemesinin Sebepleri
  • Osmanlının adil ve hoşgörülü yönetimi
  • Avrupa’daki “Yüzyıl Savaşları”
  • İskân siyâsetinin faydası.