//Osmanlı Devleti’nin Kısa Zamanda Büyümesinin Sebepleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Zamanda Büyümesinin Sebepleri

Kurulduğu bölgenin uç bölgesi olması ve Moğol baskısından uzak bulunması. Topraklarının tek elden yönetilmesi (Merkezi yönetim). Fetih hareketleri için gerekli kuvveti kolayca bulabilmeleri. Başarılı bir yerleşim siyaseti izlemeleri. Yönetimin ilk dönemlerde tamamen Türklerin elinde olması. Anadolu Türk beylikleri arasındaki mücadelelere başlangıçta katılmamaları. Hıristiyan Bizans’a karşı gaza ve cihat duygusuyla hareket etmeleri. Kuruluş devri hükümdarlarının üstün özelliklere sahip kişiler oluşu.