//Oğuzlar Kısa Bilgi

Oğuzlar Kısa Bilgi

Türk milletinin; en kalabalık ve tarihte siyaset, kültür ve uygarlık alanında en büyük rolü oynayan koludur. Oğuz Kağan’ın; gün, ay, yıldız (Üçoklar) ve gök, dağ, deniz (Bozoklar) adlı oğullarının soyundan gelen 24 oğuz boyu vardır.Göktürk Devleti’nin yıkılmasından sonrasında Orta Asya’dan göç eden Oğuz Türklerinin bir bölümü Hazar Denizi’nin güneyine inip İslam’ı kabul ederken, bir bölümü de Aral gölü ve çevresinde yaşamaya başlamış ve Oğuzlar burada Oğuz Yabgu Devleti’ni kurmuşlardır. Buradan daha Batı’ya göç eden Oğuzlar Hazar denizinin kuzeyinden -uz- adı ile Avrupa ve Balkanlara göç etti. Bizans ordusunu ve Bulgarları yendi.Buralarda devlet kuramayan bu Oğuzlar; Peçenek akınları, soğuklar, salgın hastalıklar yüzünden dağılıp yok oldular. Uzların bir kısmı Malazgirt Savaşı esnasında Bizans ordusu saflarından, Selçuklu ordusuna geçtiler.Tarihte kurulan; Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevi devletleri Oğuz Devletleridir.Günümüzde ; Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Kıbrıs, İran, Irak ve Balkanlarda ki Türkler Oğuz soyundan gelen Türklerdir..

TAGS: