//Meşrutiyet yönetimi nasıl bir yönetimdir? Meşrutiyet yönetimi ne zaman başlamıştır?

Meşrutiyet yönetimi nasıl bir yönetimdir? Meşrutiyet yönetimi ne zaman başlamıştır?

1876 senesinde biri olan Kanunuesasi ile meşrutiyet yönetimi başlamıştır. Meşrutiyet yönetimi, halkın yönetime kısmen katılmasını sağlamıştır. Bunun için milletvekili seçilen temsilciler Meclis-i Mebusan’da vazife yapmışlardır. Bununla birlikte I. Meşrutiyet adı verilen bu zamanda padişahın yetkilerine dokunulmamış, padişahın yönetimdeki hâkimiyeti devam etmiştir. Padişahın yönetimdeki yetkilerinin kısıtlanması ise 1908’de duyuru edilen II. Meşrutiyet’le olmuştur. 1912 yılından itibaren de siyasal partiler Mecliste faaliyet göstermeye başlamışlardır.