//Mersa Matruh Muharebesi

Mersa Matruh Muharebesi

Mersa Matruh Muharebesi, II. Dünya Savaşı’nın şimal Afrika Cephesi’nde, Mihver güçleri ile Birleşik Krallık 8. Ordu’su içinde 26 Haziran 1942 tarihinde gerçekleşen muharebedir.

Öncesi

Gazala Muharebesi’ndeki yenilginin ardından 8. Ordu’nun geri çekilmesinde, Sallum-Halfaya Geçidi hattında mevzilenmek kararı verilmişti. 8. Ordu komutanı General Ritche, 21 Haziran 1942 tarihinde Tobruk’un düştüğü haberini alınca, zaman kazanmak açısından daha gerideki Mersa Matruh hattına çekilmeye karar vermiştir. 25 Haziran tarihinde üst komutanı General Auchinleck, General Ritche’i görevden alarak 8. Ordu’nun komutasını kendi uhdesine almış ve daha gerideki El Alameyn mevzilerine çekilmeye karar vermişti. Ancak Erwin Rommel’in hızı, Mersa Matruh’tan çekilmeye fırsat vermemiş, Birleşik Krallık kuvvetleri bu mevzilerde savaşı kabul etmek durumunda kalmışlardır.

Mersa Matruh mevzilerini General Holmes?In komutasındaki 10. Kolordu ile General Gott?Un 13. Kolordusu savunmak durumundadır. İki kolordu içinde 15 km.Lik mayın sahası vardır.
Rommel, 26 Haziran 1942 günü öğleden sonrasında Mersa Matruh istihkamına karşı atakya geçmiştir. İtalyan Ariete ve Trieste tümenleri ile 15. Panzer Tümeni İngiliz mevzilerine cephe taarruzu başlatarak 10. Ve 13. İngiliz kolordularını sabitlerken Rommel?In eksik kadrolu 90. Hafif Tümen?I ile 21. Panzer Tümeni iki koldan aradaki mayınlı araziye dalmışlardır. 90. Hafif Tümen?In ilerleme hattı daha sığ bir mayın alanıdır ve daha hızlı ilerleyebilmişlerdir. 21. Panzer Tümeni ise daha yavaş ilerlemişti ve mayınlı sahayı geçince keskin bir dönüş yaparak Yeni Zelanda Tümeni?Ne taarruz etti. Uğradığı kayıplara rağmen bu tümen dağılmamıştır ama çekilme hattı kesilmiştir.

OKU:  Manas Destanı ve Özeti

Cephe taarruzunda bulunan 15. Panzer Tümeni, İngiliz tanklarınca engellendi ve belirgin bir ilerleme sağlayamadı. Buna karşın 21. Panzer Tümeni?Nin derinlemesine geri hatlara ilerlemesi her iki İngiliz kolordusunu zor duruma düşürmüştür. Her iki kolordu da geri çekilmeye başladılar fakat çok kısa sürede bu çekilme bir bozguna dönüştü. Üstelik her iki kolordu da diğerinin geri çekilmekte bulunduğunu bilmiyordu. İngiliz birliklerinin üçte ikisi izleyen gecenin karanlığında çemberden çıkmışlardır. Güneyde Yeni Zelanda Tümeni motorize bir tümendir ve İngiliz hava kuvvetlerinde belirgin bir halde destek almıştır. Sadece kuzeyde Hint ve güney Afrika tümenlerinin bu olanakları yoktur. Tüm ekibiyle, ellerine ne geçtiyse onunla harparak gece süresince çekilmişlerdir.