//Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi
kurtuluş savaşı batı cephesi

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi

Batı Cephesi; Batı cephesinde, Yunanlılara karşı mücadele verilmiş. Düzenli ordunun kullanıldığı cephedir. Bu cephede kazanılan başarılar Kurtuluş Savaşının bitimine etkili olmuştur.* Doğu’da , kazanılan başarılar güney’de Fransız ilerleyişinin yavaşlatılması ve bir çok kesimlerde durdurulması üzerine Kurtuluş mücadelesi Batı cephesinde Türk-Yunan cenkma dönüştü.* Mondros Ateşkes Antlaşması sırasında Doğu Trakya’da bulunan Türk Kuvvetleri boğazların işgali üzerine desteksiz kalmıştır. 1920 yılı yazında başlayan Yunan ataksında burada bulunan birlikler çarpışa çarpışa Bulgaristan’a sığındılar. Bu birlikler Doğu ve Batı Trakya’da Yunan kuvvetlerine gerilla yöntemi ile zarar vermişlerdir, fakat burada bir cephe açılamamıştır.* Batı cephesi komutanlığına İsmet Paşa getirildi. Batı cephesinin güney kesimlerine de Rafet Paşa görevlendirildi. Bu iki cephe direkt Genelkurmay başkanlığına bağlandı.Yunanlılar, Ege Bölgesindeki rahat ilerleyişleri dolayısıyla Şevr Barışı ile kendilerine bırakılan yerlerle yetinmek istemiyorlardı. 1920 yılı sonlarında Yunanistan’da hem hükümet bununla birlikte kral değişmişti. Yeni kral “Megalo İdea”yı gerçekleştirmek istiyor, bu fakatçla Anadoluda daha büyük parçayı almak istiyordu. Sevr’i kesinlikle uygulatmak isteyen ingilizlerde TBMM’ne lüzumlu baskıyı yapabilmek için Yunanlıları yeni bir saldırıya kışkırtıyorlardı.