//Kısaca Fransız Devrimi (1789-1799)

Kısaca Fransız Devrimi (1789-1799)

Fransız İhtilali, Fransa’da ki mutlak monarşinin yıkılarak yerine Cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesinin reforma zorlanmasıdır.
Toplumsal bir akım olarak başlamış olan Fransız ihtilali, Avrupa ve Batı dünyasında benimsenmiş ve tarihin dönüm noktası olmuştur. Fransız halkı şuurlenerek Kral’ın emirlerine karşı çıkmış ve yönetimde söz sahibi olmak istemişlerdir. Kitap okuma alışkanlığı kazanan ülke, çocuklarını üniversiteye göndererek onlara güzel bir gelecek oluşturmak için çalışmalara başlamış ve bununla birlikte Fransız topluluğu büyük bir kültürel atılım gerçekleştirmiştir. Bilinçlenen toplumla beraber halk, bağlarımsız gösterim organlarından beslenerek giderek daha da eleştirel olmuş ve toplumun talepleri giderek olgunlaşmıştır. Fransız İhtilalinin özgülükçü ve eşitlikçi düşünce seçimina karşı öncelikle kendi statüsünü korumaya çalışan Kral’ın bu tavrı, her ne kadar ekonomik olarak güçlü olmalarına karşın asil derslikına yükselemeyen burjuvaları da bu akımı desteklemeye itmiştir.