//Kırgızlar Kısa Bilgi

Kırgızlar Kısa Bilgi

Asya Hun, Göktürk ve Uygur hâkimiyetinde yaşayan Kırgızlar; 840 senesinde Ötüken’i alarak Uygur Devletine son verdiler. 1207 senesinde Cengiz Han tarafından yıkılmıştır. Kırgızlar Moğol hâkimiyetine giren ilk Türk kavmidir. Daha sonra da batıya ve kuzeye göç ederek Rusların egemenliğine girmişlerdir.Yenisey yazıtları ve 400.000 beyitlik Manas Destanı (manas destanı dünyanın en uzun destanıdır) en ünlü eserleridir.Uzun seneler Rus hâkimiyetinde kalan Kırgızlar; 1991’de Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla bağlarımsız Kırgızistan devleti kurmuşlardır. Başkentleri Bişkek’tir.