//Karluklar Kısa Bilgi

Karluklar Kısa Bilgi

Çin’in de teşviki ile 2. Göktürk devletinin yıkılmasında Basmil ve Uygurlarla birleşerek rol oynamışlardır. Daha sonrasında Çin baskısına karşı baş kaldırıp, Orta Asya’nın batısına egemen oldular. 751 senesinde Talas cenginde Çin’e karşı Arapları destekleyerek Orta Asya’nın Çinlileşmesini engellediler. Ayrıca Talas savaşı İslamiyet’in Türkler içinde yayılmasını kolaylaştırmıştır. Karluklar, İslamiyet’i topluca kabul eden ilk Türk boylarındandırlar (İtil Bulgarları da var.) ayrıca ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar’ın kurulmasında etkili oldular. Cengiz Han’ın hâkimiyetine giren İlk Müslüman Türk topluluğu bulunduğunu da söyleyebiliriz.

TAGS: