//Kanuni Dönemindeki İsyanlar Kısaca
Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Dönemindeki İsyanlar Kısaca

Osmanlı’da Kanuni Sultan Dönemi içerisinde yaşanmış isyanlar ve ayaklanmaların listesi:

Kanuni Sultan Suleyman Devrindeki İsyanlar

Baba Zunun Ayaklanması

Canberdi Gazali Ayaklanması

Ahmet Pasa İsyani Kalenderoglu Ayaklanması

Kalenderoglu Ayaklanması

Baba Zunun Ayaklanmasi

Türkmenlerin toplumsal ve ekonomik durumlarının iyi olmamasi , Yozgat sancağından tespit edilen verginin Türkmenler tarafından itiraz edilmesi , İran Siiliginin Anadolu’da zaman vakit taraftar bulması ile çıkmış isyandir.

Canberdi Gazali Ayaklanması

Osmanlı tahtındaki değişiklikten sonra padişahın tecrübesiz olacağını düşünerek Suriye , Filistin ve Mısır’ı ele geçirmesiyle Kolemenlileri yeniden kuracağını düşünen Gazali’nin yapmış olduğu ayaklanmadır.

Ahmet Paşa İsyanı

Protokol şartlarına göre Ahmet San’in sadrazam olması gerekirken İbrahim Paşa’nın sadrazam olmasıyla beraber Mısır valiliğine atandığında burada bağımsızlığını duyuru ederek çıkmış isyandır.

OKU:  Haremi dağıtmak istediği için öldürülen padişah kimdi?

Kalenderoğlu Ayaklanması

Osmanlı Ordusunun Mohaç Savaşı’ndan dolayı Avrupa’da bulunan Kalender Çelebi’nin tımarlarının elinden alınması ile çıkmış isyan. Kalender Çelebi Maraş’ta ayaklanma yapmışsa tımarların sipahilere geri verileceği sözü ile Kalender Çelebi’nin gücü azalmış ve İran’a kaçmıştır.

Kanuni Dönemi boyunca bütün isyanlarin ortak özelliği kısa süre içerisinde bastırılmış ve hiçbir etkisinin olmamasıdır.