Karluklar Kısa Bilgi

Çin’in de teşviki ile 2. Göktürk devletinin yıkılmasında Basmil ve Uygurlarla birleşerek rol oynamışlardır. Daha sonrasında Çin baskısına karşı baş kaldırıp, Orta Asya’nın batısına egemen oldular. 751 senesinde Talas cenginde Çin’e karşı Arapları destekleyerek Orta…

Kırgızlar Kısa Bilgi

Asya Hun, Göktürk ve Uygur hâkimiyetinde yaşayan Kırgızlar; 840 senesinde Ötüken’i alarak Uygur Devletine son verdiler. 1207 senesinde Cengiz Han tarafından yıkılmıştır. Kırgızlar Moğol hâkimiyetine giren ilk Türk kavmidir. Daha sonra da batıya ve kuzeye…

Oğuzlar Kısa Bilgi

Türk milletinin; en kalabalık ve tarihte siyaset, kültür ve uygarlık alanında en büyük rolü oynayan koludur. Oğuz Kağan’ın; gün, ay, yıldız (Üçoklar) ve gök, dağ, deniz (Bozoklar) adlı oğullarının soyundan gelen 24 oğuz boyu vardır.Göktürk…

Altın Orda Devleti (1227-1502) Maddeler Halinde

-Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından kuruldu. -Güçlü olduğu dönemde, Moskova ve Liev Knezliklerinin Karadeniz’e inmelerine engel oldu. -14. Yüzyılın sonlarında, Timur’un yaptığı hücumlarla yıkıldı. Moskova Knezliği, Rus Çarlığı haline geldi. -Türkiye Selçuklu Devleti (1075-1308)…

Batı Göktürk Kağanlığı

Batı Göktürk Kağanlığı

Kağanlığın bölünmesi ve kuruluş Göktürk Kağanlığı 552 yılında kurulduğunda Bumin Kağan, devletin batısının idaresini kardeşi İstemi'ye vermiştir. İstemi, ölümüne kadar devletin batı kanadını yabgu unvanı ile yönetmiştir. 576 yılında ölümünden sonra batı kanadının başına oğlu…

Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılmasının Nedenleri

1-Çok sık çıkan şiddetli taht kavgaları ve bunun merkezi otoriteyi zayıflatması 2-Atabeyliklerin ve merkeze bağlı beylerin bağımsızlık için çalışması. 3-Devletin temeli olan Türkmenlerin (Müslüman Oğuzlar) küstürülmesi 4-Haçlı seferlerinin ve Hasan Sabbah’ın Batınilik çalışmalarının devleti yıpratması…

Akkoyunlu Devleti (1350-1502) Maddeler Halinde

Yüzyılda kurulmuş bir Türkmen devletidir. Oğuzların Üçok kolunun Bayındır boyundandırlar. Devletin kurucusu Kara Yülük Osman Bey’dir. Anadolu’ya Türk-İslam kimliğini kazanmıştırrmak için mimari eserler inşa etmişlerdir. Doğu Anadolu’ya egemen olmak için Osmanlılarla mücadele etmişlerdir. Osmanlılara karşı,…