Osmanlı Fransa 1535 Kapitülasyon Antlaşması

Kanuni, Şarlken'in Avrupa'da tek güç olmasını engellemek amacıyla bir taraftan reform hareketlerini desteklerken diğer taraftan yaptığı seferlerle Fransa Kralı Fransuva'yı kurtarmış ve tahta Şarlken karşısında güçlü tutabilmek için ekonomik ayrıcalıklar verilmiştir. 1535 Kapitülasyon Antlaşması'na nazaran;…

Hint Deniz Seferleri’nin Sebepleri Maddeler Halinde

Hint Deniz Seferleri'nin Sebepleri Portekiz'in Baharat Yolu'nu denetim altına almak istemesi Hintli Müslümanlara yapılan baskı Portekiz'in basra Körfezi ve Kızıldeniz' meydana getirilen giriş ve çıkışları engellemesi Gücerat sultanının yardım isteği Portekiz'in Kızıldeniz'de hacca giden Müslümanlara…

osman-harem-3

Haremi dağıtmak istediği için öldürülen padişah kimdi?

Osmanlı’da padişahların birliktelikleri hep Harem içinden olurdu. Bu kaideın dışına çıkan tek deneme Sultan İkinci Osman, yani Genç Osman tarafından yapıldı. Genç Osman Sadrazam’ın kızıyla evlenerek Haremi dağıtmaya kalkıştı. Bu olaydan sonra Genç Osman Yeniçerilerin…

osmanli-harem

Harem’de ilk ve son ihaneti yapan Kalfa kimdi?

Harem’deki bütün kalfalardan herşeyden önce padişaha karşı sadakat beklenirdi. Sadece buna rağmen Harem’de yaşanmış olan bir ihanet tarih kayıtlarına geçti. Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi olayında harem kalfalarından Arz Niyaz Kalfa, Hüseyin Avni Paşa’nın olarak çalıştı…

osmanli-harem

Osmanlı Hareminde ünlü şair ve bestekarlar kimlerdi?

Haremin ünlü şair ve bestekarları Haremin iç işlerinin idaresi Haznedar Usta’nın emrinde çalışan kalfalara aitti. Bu kalfalar Harem ile padişah arasında da elçilik yaparlardı. Bunlar cariyelerin en yeteneklileri arasından seçilir, edebiyat ve müzik ve hat…

osmanlı-savas-2

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi (1792-1922) Savaşları

Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve dağılma dönemi savaşları. 1798-1801 Fransa'nın Mısır Seferi 1801-1805 Birinci Berberi Savaşı 1803 Suliot Savaşı 1803-1807 Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'ı ele geçirmesi 1804–1813 Birinci Sırp İsyanı 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı 1807…