İskan Siyaseti Nedir İskan Siyaseti Amaçları Nelerdir

İskan Siyaseti Nedir? İskan politikası fethedilen yerlerde mesele çıkma ihtimali olan ailelerin Anadolu'ya göç ettirilmesini sağlayarak karışıklık çıkma ihtimalini azaltmak için kurulmuştur. İskan Siyasetinin amaçları nelerdir? İskan siyasetinin amacı fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamaktır. Bu amaç…

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Dönemindeki İsyanlar Kısaca

Osmanlı'da Kanuni Sultan Dönemi içerisinde yaşanmış isyanlar ve ayaklanmaların listesi: Kanuni Sultan Süleyman Kanuni Sultan Suleyman Devrindeki İsyanlar Baba Zunun Ayaklanması Canberdi Gazali Ayaklanması Ahmet Pasa İsyani Kalenderoglu Ayaklanması Kalenderoglu Ayaklanması Baba Zunun Ayaklanmasi Türkmenlerin…

Edirne’nin Fethi (1362) Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerleyebilmesi için öncelikle Edirne’nin alınması gerekiyordu.Orhan Bey, Edirne’nin fethi için hazırlıklar yaparken vefat etti (1362).Orhan Bey’in ölümüyle yerine oğlu Şehzade Murat geçti.Orhan Bey’den sonra padişah olan I. Murat, ilk iş olarak Bizans’a…

Sırpsındığı Savaşı (1364) Maddeler Halinde

Edirne ve Filibe’nin Osmanlıların eline geçmesiyle, Papa V. Urban’ın teşvikiyle Avrupa’da bir Haçlı ordusu oluşturuldu.Macar Kralı Layoş komutasındaki Haçlı ordusunu, Hacı İlbey liderliğindeki bir akıncı birliği ani bir baskın sonucu yok etmiştir.Bu zaferle, Balkan Devletleri…

Osmanlı Fetret Devri (1402-1413) Maddeler Halinde

Yıldırım Bayezit’in Ankara Savaşı’nda esir düşmesi ve bir süre sonra ölmesi üzerine Anadolu’da taht kavgaları başladı.Osmanlı tarihinde, 1402’den 1413’e kadar süren ve taht kavgaları ile geçen döneme Fetret Devri denir.Yıldırım Bayezit’in oğulları arasındaki bu mücadeleyi…

Balkanlarda Osmanlı Hakimiyeti Maddeler Halinde

Mehmet Çelebi, Anadolu’da Türk birliğini büyük ölçüde sağladıktan sonrasında, Balkanlarda Osmanlı otoritesini güçlendirmek için harekete geçti. Erdel, Macaristan ve Mora’ya akınlar yapıldı. Eflâk ve Bosna’da Osmanlı egemenliği kuruldu. Osmanlı’daki taht kavgalarından faydalanan Venedik, Dalmaçya kıyılarına…

Otlukbeli Savasi

Otlukbeli Savaşı (1473) Sebepleri Maddeler Halinde

Fatih'in Trabzon'u ele geçirmesi Karamanoğulları beylerinin Uzun Hasan'a sığınması Uzun Hasan'ın kendisini Timur gibi görmesi Her iki hükümdarın da Anadolu'ya hâkim olmak istemesi İki hükümdarda da cihan hâkimiyeti düşüncesi olması Akkoyunlular'ın Tokat'ı yağmalamaları savaşta teknik…