Tarih’in Araştırma Yöntemleri Nelerdir ?

Tarih araştırmalarında aşağıdaki yöntemler takip edilir: 1 – Tarama (Kaynak Arama) 2 – Tasnif (Sınıflandırma) 3 – Tahlil (Çözümleme) 4 – tenkit (tehlikeli sonuç) 5 – bileşim (bireşim) 1-Kaynak Arama: (Tarama) tarih-2 Tarih vaka hakkında…

Kültürel Etkileşim Nedir Kısaca (Bilgi)

Kültürel Etkileşim Nedir Kısaca İki farklı kültürün, birbirlerinin değerlerinden, gelenek ve göreneklerinden, örf ve adetlerinden çeşitli nedenlerden dolayı etkilenmesi olayına kültürel etkileşim adı verilmektedir. Farklı kültürel grupların birbirlerinin töre-görenek,kıymet ve normlarından etkilenmesi durumu. Kültürel Etkileşim…

Türk Adının Anlamı Nereden Gelir

Türk zamanı araştırılırken, önce bu millete neden Türk denildiği ve daha sonra da Türk adının ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. Bu araştırmalar nihayetinde bazı görüş ve düşünceler ortaya atıldı Bunlardan bazıları şunlardır: 1)- Ziya Gökalp’e…