Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

Osmanlı Devleti ’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgisini belirleyen Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) ile Anadolu ve Trakya her türlü işgale açık bir duruma geliyordu. Çünkü Mondros ateşkes hükümleri galip devletlere lüzumlu görmüş oldukleri her…

Kurtuluş Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgisini belirleyen Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) ile Anadolu ve Trakya her türlü işgale açık bir duruma geliyordu. Çünkü Mondros ateşkes hükümleri galip devletlere lüzumlu gördükleri her yeri işgal…

kurtuluş savaşı batı cephesi

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi

Batı Cephesi; Batı cephesinde, Yunanlılara karşı mücadele verilmiş. Düzenli ordunun kullanıldığı cephedir. Bu cephede kazanılan başarılar Kurtuluş Savaşının bitimine etkili olmuştur.* Doğu’da , kazanılan başarılar güney’de Fransız ilerleyişinin yavaşlatılması ve bir çok kesimlerde durdurulması üzerine…

Manas Destanı ve Özeti

ER MANAS DESTANI [caption id="attachment_394" align="alignnone" width="300"] manas[/caption] Bu muhteşem Türk Destanının tamamı 400.000 mısradır. Bir Kırgız destanıdır. Müslüman Kırgızlarla Putperest Kalmuklar arasında mücâdeleleri anlatır. Bununla beraber Manas Destanının dokuzuncu yüzyılda, Kırgızların Yenisey Kıyılarında devlet…

Mersa Matruh Muharebesi

Mersa Matruh Muharebesi, II. Dünya Savaşı'nın şimal Afrika Cephesi'nde, Mihver güçleri ile Birleşik Krallık 8. Ordu'su içinde 26 Haziran 1942 tarihinde gerçekleşen muharebedir. Öncesi Gazala Muharebesi'ndeki yenilginin ardından 8. Ordu'nun geri çekilmesinde, Sallum-Halfaya Geçidi hattında…

Sami Irk Nedir

Samı Irkı veya Sami adı, kökenini Yaradılış'ın X. bölümündeki ünlü uluslar tablosunda bulur; burada Nuh'un Ham ve Yafes ile birlikte üç oğlundan biri olan Sam, Haber'in(İbranilerin), Elam'ın, Assur'un, Aram'ın, Arpad'ın ve Lut'un babası olarak gösterilir.

Türkiye’de ilk düzenli nüfus sayımı ne zaman yapıldı?

Türkiye’de ilk düzenli nüfus rakammı 1927’de, ikinci nüfus rakammı ise 1935’te yapılmatır. Hemen sonra sonu 5 ve 0 ile nihayetlenen yıllarda nüfus sayımı yinelenmiştir. 1990’da yapılan nüfus rakammından sonra, sayımların 10 yılda bir yapılması kararlaştırılmıştır.…