Yakın Çağ Avrupa Tarihi Kısaca

YAKINÇAĞ TARİHİ ABD’NİN KURULMASI (1787) 1774’de I. Fledelfiya, 1776’da ise II. Fledelfiya konferansı toplanmış, burada birleşme kararı alan 13 koloni İngiltere’ye karşı bağımsızlık mücadelesine adım atmıştır. Fransa’nın da desteğini alan Amerikalılar 1783 Wersay Anlaşması ile…

Haçlı Seferlerinin Sonuçları Kısaca Madeler Halinde

Haçlı Seferlerinin neticeları kısaca Madeler Halinde Hıristiуanlamış olurın kіlіse ve din adamlarına duуduğu güven azaldıAvrupalılar mukaddes saydıkları şehirler Müslümanların elіnde kаldı. Avrupа ile İslam dünyası arasında tіcarеt faaliуetleri gеlişmiş Akdeniz limanlarının önemi artmıştır. Haçlılar kâğıt,…

Feodalite Devri’nde Avrupa’nın Sosyal Durumu

Feodalite rejiminde cemiyet ayrı hak ve ayrıcalıklara haiz bir takım sınıflara ayrılmaktaydı: 1.Soylular – Asiller Soylular da kendi aralarında rütbe ve soy bakımından sınıflara ayrılırlardı. Soyluların en büyüğü kraldı. öteki soylular kralın vasalı sayılırdı. Kraldan…

Kısaca Fransız Devrimi (1789-1799)

Fransız İhtilali, Fransa’da ki mutlak monarşinin yıkılarak yerine Cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesinin reforma zorlanmasıdır. Toplumsal bir akım olarak başlamış olan Fransız ihtilali, Avrupa ve Batı dünyasında benimsenmiş ve tarihin dönüm noktası olmuştur. Fransız halkı…

Rönesans (Yeniden Doğuş) Nedir ?

Rönesans, yeniden doğuş anlamına gelmektedir. 15. Ve 16. Yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde görülen bilim, edebiyat, düşünce ve güzel sanatlar alanlarındaki gelişmelere rönesans denir. Hümanizm; Orta Çağ Avrupası'nın baskıcı skolastik düşüncesine karşı çıkarak, insan ve doğa sevgisini…

Avrupa’da Otuz Yıl Savaşları (1618–1648)

Otuz Yıl savaşları, Katolik devletlerle, Protestan devletler arasında 30 yıl devam eden savaştır. Mukaddes Roma-Germen İmparatorluğu ile İspanya, Katolik olan Fransa, İsveç, Danimarka ve Hollanda’ya karşı mağlup oldular. Savaş sonunda Vestfalya Antlaşması imzalanarak Avrupa halkına…

Avrupa Tarihi’nde Bilime Yön Veren Avrupalı Bilim İnsanları

Avrupa tarihine yön veren Avrupalı Bilim İnsanları listemizde. Astronomlar Kopernik: Polonyalı astronom ve matematikçi. Dünyanın güneş çevreındaki dönüşüyler ilgili çalışmalar yaptı. Galileo: çağıl fiziğin ve teleskopik astronominin kurucularındandır. Gezegenlerle ilgili çalışmalar yaptı. Bacon: İngiliz filozof…