//Edirne’nin Fethi (1362) Maddeler Halinde

Edirne’nin Fethi (1362) Maddeler Halinde

 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerleyebilmesi için öncelikle Edirne’nin alınması gerekiyordu.
 • Orhan Bey, Edirne’nin fethi için hazırlıklar yaparken vefat etti (1362).
 • Orhan Bey’in ölümüyle yerine oğlu Şehzade Murat geçti.
 • Orhan Bey’den sonra padişah olan I. Murat, ilk iş olarak Bizans’a Balkanlardan gelebilecek yardımları engellemek için önemli yolları ele geçirdi.
 • Daha sonra Osmanlılarla Haçlı ordularının yaptığı ilk savaş olan Sazlıdere Savaşı ile Edirne fethedildi (1363).
 • Edirne, başkent yapıldı.
 • Edirne, Filibe ve Gümülcine’nin alınmasıyla Bizans’ın Sırp ve Bulgar devletleiyle karadan bağlantısı kesildi.
 • Ayrıca; Balkanların kapısı Osmanlılara açılmış oldu.
 • Bu durum, Osmanlılara karşı Haçlı ittifaklarının kurulmasına sebep oldu.
 • Rumeli’de daha önce fethedilen yerlerin Bizans tarafından geri alınması üzerine, I. Murat, Lala Şahin Paşa ile sefere çıkarak; Lüleburgaz, Dimetoka, Kırklareli ve Çorlu’yu fethetti.
 • Osmanlı Devleti, fethedilen toprakların sadece askeri önlemlerle elde tutulamayacağını düşünerek, imar ve iskan faaliyetlerini başlattı.
 • Fethedilen yerlere Türk-İslam kimliği kazandırmak için buralarda Türk nüfusu artırmaya önem verildi.
 • Anadolu’dan göç ettirilen Türkler Balkanlara yerleştirildi.