//Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Maddeler Halinde

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Maddeler Halinde

 • Yeni kıtalar, yollar, medeniyetler, insanoğlu, nebat ve hayvanlar tanınmıştır.
 • Sömürgecilik başlamıştır. (İspanyol ve Portekizliler ilk sömürge imparatorlukları kurdular.)
 • İspanya ve Portekiz benzer biçimde devletler güçlenmiştir.
 • Doğu tecim yolları önemini yitirmiştir.
 • Akdeniz ticareti ve limanları önemini yitirmiştir.
 • Hint deniz yolu ve limanları (Lizbon, Amsterdam, Londra) önem kazanmıştır.
 • Venedik, Ceneviz ve başta Osmanlı Devleti olmak üzere İslam ülkeleri çok büyük zarara uğramıştır.
 • Avrupa’nın zenginlik ölçüsü değerli madenler olmuştur.
 • Burjuva derslikı zenginleşmiştir.
 • Kölelik ve tutsak ticareti yaygınlaşmıştır.
 • Rönesans, reform ve sanayi İnkılabı’na zemin hazırlamıştır.
 • Kilise kan kaybetmeye devam etmiştir.
 • Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler olmuştur.
  RÖNESANS HAREKETLERİ
  *tanım : 15. Y.Y. Sonları ve 16. Y.Y. Başlarında İtalya’da ortaya çıkan edebiyat, güzel sanatlar, mimari ve bilim alanındaki önemli gelişmelere denir.
  Sebepleri :
 • Coğrafi Keşifler’le zenginleşen burjuva sınıfının “mesen” denilen koruyucu aileler oluşturması
 • Matbaanın gelişmesi ve kağıdın yaygınlaşması
 • Arka arkaya, dahi denilebilecek sanatçıların yetişmesi
 • İstanbul’un kurtarılışı ile bazı bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi
 • Endülüs Emevileri’nin etkisi
 • Antikide eserlerin incelenmesi
 • Güzel sanatların olgunlaşması