//Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılmasının Nedenleri

Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılmasının Nedenleri

1-Çok sık çıkan şiddetli taht kavgaları ve bunun merkezi otoriteyi zayıflatması
2-Atabeyliklerin ve merkeze bağlı beylerin bağımsızlık için çalışması.
3-Devletin temeli olan Türkmenlerin (Müslüman Oğuzlar) küstürülmesi
4-Haçlı seferlerinin ve Hasan Sabbah’ın Batınilik çalışmalarının devleti yıpratması
5-Abbasi halifelerinin Selçuklu idaresinden kurtulmak için yapmış oldukları çalışmalar.