Blog

kanuni-sanat

Kanuni Döneminde Sanat

Osmanlının en saf klasik dönemidir. Ressamların üçte ikisi, örneğin portreci Nigari (o. 1572) hala Iran etkisi altındaydı (Süleyman’ın ve Barbaros‘un portreleri), oysa seferleri esnasında padişaha birlikte rol alan Matraki (Matrakçı Nasuh), uğradıklan veya askerlerin kuşattığı…

Malazgirt Savaşı (Malazgirt Zaferi)

Türklere Anadolu’yu kazandıran, Selçuklu-Bizans Savaşı. Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen kuvvetleri arasında, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Doğu Anadolu’da Malazgirt Ovasında meydana geldi. Bu muharebe, dinî, millî, siyasî, askerî neticeleri ve…

Türk Kültürünün Hindistan Uygarlığına Etkisi

Taç Mahal Türk lehçeleri ve kültürü geniş bir coğrafyaya yayılmış, pek çok komşu dil ve uygarlıklarla ilişki kurmuştur ve bugün de bu temaslarını devam ettirmektedir. Hint dillerinin mevcut ve eski diğer dillerle bağlantılı olması bu…

tarih

Anadolu ve Civarında Ön Türk Devletleri

Arkeolojik kazılar sonunda Ön Türklerin ilk yaşam alanlarından birinin Mezopotamya’dan Doğu Anadolu’ya oradan İç Batı Anadolu’ya kadar uzanan bölgeler olduğu anlaşılmıştır. Örneğin, Elamlılar, Kaslar, Hurriler, Urartular, Hattiler, Subarlar ve Turukalar şimal Mezopotamya ve Anadolu yöreında…

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

Osmanlı Devleti ’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgisini belirleyen Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) ile Anadolu ve Trakya her türlü işgale açık bir duruma geliyordu. Çünkü Mondros ateşkes hükümleri galip devletlere lüzumlu görmüş oldukleri her…

Kurtuluş Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgisini belirleyen Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) ile Anadolu ve Trakya her türlü işgale açık bir duruma geliyordu. Çünkü Mondros ateşkes hükümleri galip devletlere lüzumlu gördükleri her yeri işgal…

kurtuluş savaşı batı cephesi

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi

Batı Cephesi; Batı cephesinde, Yunanlılara karşı mücadele verilmiş. Düzenli ordunun kullanıldığı cephedir. Bu cephede kazanılan başarılar Kurtuluş Savaşının bitimine etkili olmuştur.* Doğu’da , kazanılan başarılar güney’de Fransız ilerleyişinin yavaşlatılması ve bir çok kesimlerde durdurulması üzerine…

Manas Destanı ve Özeti

ER MANAS DESTANI [caption id="attachment_394" align="alignnone" width="300"] manas[/caption] Bu muhteşem Türk Destanının tamamı 400.000 mısradır. Bir Kırgız destanıdır. Müslüman Kırgızlarla Putperest Kalmuklar arasında mücâdeleleri anlatır. Bununla beraber Manas Destanının dokuzuncu yüzyılda, Kırgızların Yenisey Kıyılarında devlet…

Lozan Antlaşması Kısaca

Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin, milletlerarası planda resmen tanındığı antlaşma. 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, Rusya, Yugoslavya temsilcileri tarafından, Lozan…

Meşrutiyet

Meşrutiyet Nedir

Hükümdarların başkanlığı altında anayasalı parlamento idâresi. Bu idâre şeklinde tamâmı veya bir kısmı halk tarafından seçilen bir meclis vardır. Osmanlı tarihinde 23 Aralık 1876’dan 13 Şubat 1878’e kadar ve 23 Temmuz 1908’den 16 Mart 1920…

flarum kurulumu