//Balkanlarda Osmanlı Hakimiyeti Maddeler Halinde

Balkanlarda Osmanlı Hakimiyeti Maddeler Halinde

Mehmet Çelebi, Anadolu’da Türk birliğini büyük ölçüde sağladıktan sonrasında, Balkanlarda Osmanlı otoritesini güçlendirmek için harekete geçti. Erdel, Macaristan ve Mora’ya akınlar yapıldı. Eflâk ve Bosna’da Osmanlı egemenliği kuruldu. Osmanlı’daki taht kavgalarından faydalanan Venedik, Dalmaçya kıyılarına yayılmıştı. Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı (1416). Bu tarihten itibaren denizlerde Osmanlı-Venedik rekabeti arttı. Bu savaşım, 1430 yılına kadar sürdü. Neticeta, Selanik, Yanya ve Serez Osmanlı topraklarına katıldı. Arnavutluk’ta Osmanlı yönetimi oluşturuldu. Venedikle barış yapıldı. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerlemesinden rahatsız olan Bosna Krallığı, Sırp Krallığı, Macar Krallığı ve Eflak Prensliği Osmanlı’ya karşı birlik oluşturdular. Ayrıca Macar Kralı’nın ölmesini fırsat bilen II. Murat, bazı kaleleri ele geçirdi. Bu kalelerden biri de Sırplara ilişik Semendire Kalesi’ydi. Daha sonrasında Anadolu’ya dönen II. Murat, Balkan devletleriyle ittifak kuran Karamanoğulları isyanını bastırdı. Edirne-Segedin Antlaşması (1444) Karamanoğulları isyanını bastıran II. Murat, tekrar Balkanlar üzerine sefere çıktı. Belgrat hariç tüm Sırbistan’ı ele geçirdi. Osmanlı akıncılarının Erdel voyvodası Hunyadi Yanoş’a yenilmesi Avrupalılar’ cesaretlendirdi. Osmanlılar karşı yeni Haçlı ittifakı kuruldu. Murat, Haçlılarla yapılan savaşı kaybedilmesi ve aynı anda Karamanoğulları sorunuyla uğraşılmasından dolayı barış istedi. 1444’te Edirne Segedin Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre; İki taraf içinde 10 yıl savaş yapılmayacak. Tuna nehri sınır kabul edilecek. Sırbistan yeniden kurulacak, fakat Osmanlı’ya vergi verecek Eflak Macaristan’a bırakılacak, fakat Osmanlı’ya vergi verecektir. Balkanlarda Osmanlı aleyhine imzalanan ilk antlaşmadır. Balkanlarda güvenliği sağlayan ve Karamanoğulları ile arasındaki problemi barış yoluyla halleden II. Murat, tahttan kendi isteğiyle çekilerek 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet’i tahta geçirmiştir.