//Avrupa’da Otuz Yıl Savaşları (1618–1648)

Avrupa’da Otuz Yıl Savaşları (1618–1648)

Otuz Yıl savaşları, Katolik devletlerle, Protestan devletler arasında 30 yıl devam eden savaştır. Mukaddes Roma-Germen İmparatorluğu ile İspanya, Katolik olan Fransa, İsveç, Danimarka ve Hollanda’ya karşı mağlup oldular. Savaş sonunda Vestfalya Antlaşması imzalanarak Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğü verildi. Savaş hemen sonra mukaddes Roma-Germen İmparatorluğu dağıldı. İspanya güç yitirdi. Topraklarını genişleten Fransa güç kazandı. Kanzadığı zaferle gücü artıran Fransa kralı 14. Lui; “Devlet demek, ben anlamına gelir” diyerek mutlakiyet anlayışını katı bir halde uygulayacağını gösterdi. İngiltere, Otuz Yıl cenkları’na katılmamıştı. Elizabeth, merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalıştıysa da 1640’taki isyanlar sonrasında parlamenter sisteme geçiş yapmak zorunda kaldı. Meşrutiyet’e geçen İngiltere, cumhuriyet yönetiminin de ilk adımlarını attı. İspanya, yüzyılda sömürgelerinin büyük bir kısmını kaybetti. Hollanda ve İsviçre Otuz Yıl savaşları daha sonra bağımsızlıklarını ilan ettiler. Avusturya, gücünü korumaya devam etti. Lehistan, taht kavgaları ve Rusya’nın genişlemesi sebebiyle gücünü koruyamadı. İsveç, Otuz Yıl cenkları’nda galip tarafta idi ve gücünü artırdı. Rusya, Çar I. Petro ile birlikte güçlü bir devlet olma yolunda ilerlemeye başladı.