//Avrupa Tarihi’nde Bilime Yön Veren Avrupalı Bilim İnsanları

Avrupa Tarihi’nde Bilime Yön Veren Avrupalı Bilim İnsanları

Avrupa tarihine yön veren Avrupalı Bilim İnsanları listemizde.

Astronomlar
Astronomlar

Kopernik: Polonyalı astronom ve matematikçi. Dünyanın güneş çevreındaki dönüşüyler ilgili çalışmalar yaptı.
Galileo: çağıl fiziğin ve teleskopik astronominin kurucularındandır. Gezegenlerle ilgili çalışmalar yaptı.
Bacon: İngiliz filozof ve devlet adamıdır. Doğayı gözlem ve gözlemle kavramaya çalışmıştır.
Kepler: Alman gök bilimci, fizikçi ve matematikçidir.
Pascal: Fransız matematikçi, fizikçi ve düşünürdür. Hesap makinesi, üçgenler ve sıvıların kararsızlığını araştırdı.
Newton: İngiliz fizikçi, matematikçi ve astronomdur. Yerçekimi, diferansiyel, integral, renkler ve optik üzerinde araştırmalar yaptı.
Yapılan bilimsel çalışmalardan ötürü bu dehemmiyet Avrupa’da Akıl Çağı olarak adlandırılmıştır.


Bu çalışmalar, Avrupa’da sansayinin hızla gelişmesini sağladı.
Gelişen sanayi, 18. Yüzyılda sanayi İnkılabı’na zemin hazırladı.
Sanayisi gelişen Avrupalı devletler, dünya siyasetinde daha sözü geçen bir güç haline geldi.