//Atatürk’ün Yazmış Olduğu Eserler Nelerdir ?
Atatürk'ün Yazmış Olduğu Eserler

Atatürk’ün Yazmış Olduğu Eserler Nelerdir ?

Atatürk’ün bir çok alanda yazmış olduğu eserler bulunmaktadır.Bu konuya girmeden önce Atatürk’ü tanıyalım: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1923’ten 1938’e kadar cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Develeti Ordusuna hizmet eden Mustafa Kemal Atatürk; Çanakkale Cephesi’nde albaylığa yükselmiştir. Sina ve Filistin Cephesi’nde ise senedirım Orduları generalliğine atananan Atatürk Savaşın nihayetinde Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilgisini takiben Türk Kurtuluş Savaşı’ndaki Türk Ulusal Hareketi’ne önderlik etti. Türk Kurtuluş Savaşı sürecinde Ankara Hükûmeti’ni kurdu, Türk Orduları Başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde “Gazi” unvanını aldı ve mareşalliğe yükseldi

Mustafa Kemal Atatürk
Atatürk

Atatürk’ün yazmış olduğu eserler arasında hiç şüphesiz bir Tarih var. En büyük eseri ise Türkiye Cumhuriyeti’dir, Cumhuriyettir. Atatürk’ün eserleri 3 kısıma ayrılabilir bunlar:

Atatürk’ün Yazmış Olduğu Eserler

Siyasal Eserleri

1- Büyük Söylev (Nutuk) Ölümsüz eser Nutuk’tan bir alıntı:

“Efendiler, sırası gelmişken, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın!”

Nutuk

2- Atatürk’ten Mektuplar : Bu yazılar, 1935-1938 yılları içinde Cenevre Üniversitesi’nde öğrenimini yapmakta olan A.Afet İnan ile Mustafa Kemal Atatürk içinde yazılan mektupları kapsamaktadır. Mustafa Kemal Atatürk, mektuplarında en çok “Hatay Meselesi”nden bahsetmiştir. Hastalığının son günlerinde başbakan ve bakanlarla görüşürken üzerinde maksimum durduğu konu ise, ekonomide sanayi planlarının ivedilikle uygulanması idi. Ayrıca, bu eserden de görmüş olduğumüz üzere, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nun çalışmaları ile de yakından ilgileniyordu.

OKU:  Atatürk Hakkında Yakın Çevresi Tarafından Söylenenler

3- Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri

Sosyal Kültürel Alana Yönelik Eserleri

 • Atatürk’ün Hatıra Defteri
 • Arı Burnu Muharebeleri Raporu
 • Karlsbad Hatıraları
 • Geometri
 • Medeni Bilgiler

Askerlik İle İlgili Eserleri

 • Bölüğün Muharebe Eğitimi
 • Takımın Muharebe Eğitimi
 • Taktik Tatbikat Gezisi
 • Taktik Meselelerin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler
 • Cumalı Ordugahı
 • Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal


Atatürk tüm yazmış olduğu eserleri bizlere bırakmakla çok iyi bir siyasetçi, çok iyi bir asker, çok iyi bir öğretmen olmasının yanında çok iyi bir yazar olduğunu da kanıtlamış olmaktadır. Bizlere emanet olan bu eserlerin ışığında ilerlemek, onları ilke edinmek en büyük görevimizdir.