//Atatürk Hakkında Yakın Çevresi Tarafından Söylenenler
ataturk-yakin-cevresi-soylenenler

Atatürk Hakkında Yakın Çevresi Tarafından Söylenenler

Mustafa Kemal Atatürk hakkında yakın çevresi ve silah arkadaşları tarafından söylenenler. Onun hakkında yakın çevresinin görüşleri nelerdir?

Yakın Çevresinin Anlatımı İle Atatürk

1- Mareşal Fevzi ÇAKMAK
Mustafa Kemâl Mustafa Kemal Atatürk, derhal her vakit nerede durulacağını bilmiştir. Bu, onun pek hayran olduğum meziyetlerinden biriydi. Devamlı ilerisini düşünmek, devamlı dikkat, onun memleket yolundaki işlerinde hâkim olmuştur.

2- Falih Rıfkı Atay
Öyle şartlar içinde Mustafa Kemal’in meydana getirdiğinı yapabilecek cesarette demiyorum, bir ihtimal ondan gözü pekler vardı; azminde demiyorum, belki onun kadar azimli olanları vardı; informasyon de demiyorum, şüphesiz ondan daha bilgili olanları vardı; fakat kırk yıllık ömrümde onun “liderlik dehasında” hiç kimseyi tanımadım.

3- Prof. Afet İNAN
bütün dünyaya kendisini dâhi olarak kabul ettiren bu insanın, her konuda şüphesiz dâhiyane fikirleri olacaktı. Bu fikirleri peşinen bilmeye imkân göremiyorum. Mustafa Kemal Atatürk durumlara gore lüzumlu tedbirleri almasını çok iyi bilen bir insandı.
Ancak şu vesile ile halk efkârına şunu açıklamak isterim; Atatürk’ün maksimum kızdığı cümle “azca gelişmiş ülke” cümlesiydi.

4- Fetih BOLAYIR
Savaş meydanlarının muzaffer kumandanı, barış masalarının ateşli savunucusu, özgürlük ve bağımsızlık aşığı; demokrasi, millî egemenlik ve millî hâkimiyetin yakıcı yandaşı K. ATATÜRK, bilim ve tekniğin aydınlığında çağdaş Türkiye’yi kurmayı, Cumhuriyeti emanet etmiş olduğu gençliğe esas hedef olarak göstermiştir.
Türk istiklâl ve özgürlük destanının, hem en büyük kahramanı ve hem de baş yazarı Atatürk’tür.

OKU:  Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya Geçişi ve Kongreler Dönemi

5- İsmet İNÖNÜ
Atatürk, özellikle bulunmuş olduğu toplumda kötümserlik duygularını derhal yıkayan ve memlekette çalışmak için, güçlü, ileri ve mutlu olmak için gereken sevinç ve kudreti derhal çevresine aşılayan bir varlıktır.

6- Rauf ORBAY
Mustafa Kemâl Paşa mücadeleye atılmasıydı, bu memleket kurtulamazdı. Anadolu’nun tehlikeye düşen yerlerinde, batıda, doğuda ve güneyde süregelen ve bir yurtsever düşüncenin mahsulü olan zayıf, fakat millî karşı koyma hareketleri Mustafa Kemal Paşa tarafınca birleştirilmesiydi, her biri ayrı ayrı kolayca bastırılabilirdi. Nur içinde yatsın büyük kurtarıcı.

7- Hamdullah Suphi TANRIÖVER
Yunan orduları, Ankara üzerine yürüyordu. Bir sabah erken, Millet Meclisi’nde toplandık. Ondan informasyon alacaktık. Bir Anadolu haritası istedi, getirdik. Kırmızı kalemle, Sakarya peşinde geniş, uzun bir hat çizdi ve bu hattı bize göstererek:
-Düşmanı burada tepeleyeceğiz dedi. İnandık, niçin inandık, iyi mi inandık, hâlâ bilmiyorum.
Bu işi üzerine aldı ve düşmanı çizdiği hat üzerinde tepeledi. O, Sakarya’dan Ankara’ya bir çocuk gülümsemesiyle dönmüştü. Yenilgimizle bittiği takdirde Türk bağımsızlığının mutlak ve mutlak sonu olacak bir çarpışmayı kişisel çabalarıyla kazanmıştı.

8- Cemal GÜRSEL
Atatürk, dinamik bir ruha haizdir. Ona tutulan insan olduğu yerde kalmaz. Atatürk, geliştirici ve genişletici bir düşünceye sahipti. Onun arkasından gidenler geride kalmaz.
Atatürk bugün için de önderimizdir, ışığımızdır, yarın için de.