//Altın Orda Devleti (1227-1502) Maddeler Halinde

Altın Orda Devleti (1227-1502) Maddeler Halinde

-Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından kuruldu. -Güçlü olduğu dönemde, Moskova ve Liev Knezliklerinin Karadeniz’e inmelerine engel oldu. -14. Yüzyılın sonlarında, Timur’un yaptığı hücumlarla yıkıldı. Moskova Knezliği, Rus Çarlığı haline geldi.

-Türkiye Selçuklu Devleti (1075-1308) -Süleyman Şah’ın kurduğu bu devlet, 1243’te Kösedağ Savaşı ile İlhanlılara bağlarımlı hale gelmiş olarak, siyasal ve askeri gücünü yitirdi.

-Türkiye Selçuklu Devleti, 1308’de sonlanmış oldu. -İlhanlı egemenliğini kabul etmeyen Türkmen beyleri Anadolu’nun batısında beylikler kurdular.

-Türkiye Selçuklularının yerini alabilmek için beylikler arasında mücadele başladı ve Anadolu Türk siyasal birliği bozuldu.

-Memluk Devleti (1250-1517)

-Aybek tarafından Mısır’da kurulmuştu. Moğollar ve Haçlılarla cenkarak İslam dünyasında saygınlık kazandılar.

OKU:  Kırgızlar Kısa Bilgi

-Baharat Yolu’nun MemlOk topraklarından geçmesi, ekonomilerine yarar sağlıyordu.

Türkiye Selçuklu Devleti, 1308’de sonlanmış oldu.

-İlhanlı egemenliğini kabul etmeyen Türkmen beyleri Anadolu’nun batısında beylikler kurdular.

-Türkiye Selçuklularının yerini alabilmek için beylikler arasında mücadele başladı ve Anadolu Türk siyasal birliği bozuldu.

-Memluk Devleti (1250-1517) -Aybek tarafından Mısır’da kurulmuştu. Moğollar ve Haçlılarla cenkarak İslam dünyasında saygınlık kazandılar. -Baharat Yolu’nun MemlOk topraklarından geçmesi, ekonomilerine yarar sağlıyordu.