//Akkoyunlu Devleti (1350-1502) Maddeler Halinde

Akkoyunlu Devleti (1350-1502) Maddeler Halinde

  1. Yüzyılda kurulmuş bir Türkmen devletidir.
  2. Oğuzların Üçok kolunun Bayındır boyundandırlar.
  3. Devletin kurucusu Kara Yülük Osman Bey’dir.
  4. Anadolu’ya Türk-İslam kimliğini kazanmıştırrmak için mimari eserler inşa etmişlerdir.
  5. Doğu Anadolu’ya egemen olmak için Osmanlılarla mücadele etmişlerdir.
  6. Osmanlılara karşı, Timur’u desteklemişlerdir.